Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Úpravna vody HK - rekonstrukce - II. etapa

Úpravna vody HK - rekonstrukce - II. etapa

Název stavby: Úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa

Termín realizace:  1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Základní technické parametry:

V rámci stavby budou provedeny práce, které umožní po dokončení prací upravovat vodu v kapacitě 250 l/s. V rámci stavby budou prováděny stavební práce na stávajících pískových filtrech a na stávající strojní technologii a elektro technologii.

Popis stavby:

Úpravna vody v Hradci Králové byla uvedena do provozu v roce 1963. Projektovaný výkon úpravny byl 300 l/s. V souvislosti s realizací vodního zdroje Litá se povolený odběr z řeky Orlice snížil na 150 l/s a po dobudování Vodárenské soustavy východní Čechy byla úpravna odstavena z provozu a sloužila jako náhradní zdroj pitné vody pro Hradec Králové. Od roku 2009 po omezení odběru podzemní vody ze zdroje Litá se úpravna vody stává zdrojem s trvalým provozem. V letech 2012 – 2014 byl stávající areál ÚV komplexně rekonstruován na výkon 150 l/s. Poslední realizovanou etapou postupné modernizace stavby byla rekonstrukce GAU filtrace.

Aktuální informace o stavbě:

Stavba byla zahájena 1. 11. 2020 a probíhají dle schváleného harmonogramu

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Pontevia - Garnet, Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, Ing. Petr Čermák, tel.: 739 605350, e-mail: p.cermak@garnets.cz

Koordinátor BOZP na staveništi:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

ENVI-PUR s. r. o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 -

Stavbyvedoucí:

Ing. Petr Frouz

tel.: 737 240 803, e-mail:frouz@envi-pur.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898