Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > VSVČ - Vodojem Chlumec n. C. - zvýšení akumulace

VSVČ - Vodojem Chlumec n. C. - zvýšení akumulace

Termín realizace:  1. 3. 2023 – 31. 10. 2024

Základní technické parametry:

Kanalizační stoka je navržena z PVC potrubí DN 500 v celkové délce 68 m, DN 400 v délce 86 m, DN 300 v délce 407 m, DN 200 v délce 21 m

Vodovodní řad je navržen z PVC DN 100 v délce 573 m a DN 150 v délce 17 m

Popis stavby:

Jedná se o dostavbu akumulace  v areálu stávajícího vodojemu František. PD počítá se stavbou nové podzemní akumulační nádrže z železobetonu o objemu 660 m3 s výškou hladiny v akumulační nádrži 4,5 m.

V rámci projektu dojde ke kompletní rekonstrukci stávající akumulační nádrže  František I. včetně realizace nového stropu. Dále realizace společného stropu vstupních komor navazujících na novou armaturní komoru s nadzemním vstupem. Dále k výměně  stávajícího trubního vedení v rámci areálu vodojemu. Dojde k terénním úpravám a k výstavbě nového oplocení a vjezdové brány.

V rámci technologie strojní dojde ke kompletnímu potrubnímu vystrojení akumulační nádrže a nové armaturní komory.

V rámci technologie elektro a ASŘ dojde k montáži rozvaděčů a kabelových tras pro napájení objektů. Dojde k rekonstrukci stávající stavební elektroinstalace, hromosvodů na obou vodojemech.

Dále dojde k osazení nového zabezpečení objektu, k osazení nového zařízení pro dálkový přenos a řízení.

Aktuální informace o stavbě:

V roce 2023 probíhaly stavební práce na nové akumulační komoře VDJ Fratnišek I.  Dále pak sanační práce na stávající akumulační nádrži VDJ Farantišek I. Nová akumulační komora je již dostavena, vystrojena technologií strojní, probíhají přípravy na její zprovoznění. Dále probíhají práce na technologii elektro části VDJ František I.  

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Petr Krupička: tel.: 737 235 932, e-mail: petr.krupicka@d-plus.cz

Zhotovitel:

VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9

Stavbyvedoucí:

Jiří Prokop: tel.: 602 124 361, e-mail: jiri.prokopl@vces.cz

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898