Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

Informace k osobní účasti na valné hromadě

Informace k osobní účasti akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě  společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR :  
 

Dovolujeme si upozornit na následující hygienická opatření, která jsou nezbytná pro splnění zákonem uložených povinností:

1. Jednání valné hromady se nemohou účastnit osoby, které mají jakékoliv příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, dýchací obtíže, kašel,   ztráta čichu apod.).
2. Všichni účastníci valné hromady prokáží, že:

  • účastník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s    negativním výsledkem, nebo
  • účastník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • účastníkovi byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

          (účastníci valné hromady potvrdí splnění výše uvedených podmínek podepsáním čestného prohlášení v průběhu prezence)

3. Všichni účastníci valné hromady jsou povinni po celou dobu konání valné hromady používat respirátory minimálně třídy FFP2/N95/KN95.
4. Po celou dobu konání valné hromady bude zajištěna dezinfekce rukou pro všechny její účastníky.
6.  Všichni účastníci budou po celou dobu valné hromady povinni dodržovat pokyny  osob pověřených organizací a pořádáním valné hromady.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek není možné umožnit akcionáři  vstup do vnitřních prostor, a tedy ani účast na valné hromadě společnosti.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898