Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK842 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Vinici

Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Vinici

Název stavby: Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Vinici

 

Termín realizace: 1.10.2018 – 31. 11. 2018

 

Základní technické parametry:

Rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 v délce 94 m v úseku mezi ulicemi Rooseveltova a Žižkova

 

Popis stavby:

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v úseku mezi ulicemi Rooseveltova a Žižkova. Důvodem rekonstrukce je častý výskyt poruch na řadu.

 

Aktuální informace o stavbě: V současné době je již podepsána smlouva se zhotovitelem a probíhá příprava předání staveniště.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora: Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel: Vodoekostav s.r.o. Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Kouba: tel.: 602 171 470, e-mail: info@vodekostav.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898