Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Vodovod Hradec Králové, ul. Střelecká

Vodovod Hradec Králové, ul. Střelecká

Název stavby: Vodovod Hradec Králové, ulice Střelecká -aktualizace

Termín realizace:  1. 7. 2020 – 30. 4. 2021

Základní technické parametry:

Vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny DN 200 v délce 120 m.

Popis stavby:

Při vytýčení stavby a ověření trasy stávajícího vodovodního řadu kopanými sondami bylo zjištěno, že část stavby nelze provést navrženou technologií. Je navržena změna technologie provádění výměny potrubí, kterou bude možné, z časových důvodů na straně dodavatel technologie, provést až v březnu 2021. 

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba zahájena a stavební práce postupují v souladu s odsouhlaseným harmonogramem

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec

Stavbyvedoucí:

Vladimír Šubr: tel.: 602 125 356, e-mail: vladimir.subr@khp.cz

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898