Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Probíhající stavby > Vodovod Hradec Králové, ulice Věkošská

Vodovod Hradec Králové, ulice Věkošská

Termín realizace:  1. 4. 2020 – 31. 8. 2020

Základní technické parametry:

Vodovodní řad je navržen z trub z tvárné litiny DN 150 v délce 493 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího vodovodního řadu v ulici Věkošská bezvýkopovou technologií Hydros – plus. Trasa vodovodního řadu začíná ve stávající armaturní šachtě v křižovatce ulic Jana Černého a Věkošská, dále vede v trase stávajícího vodovodního řadu v komunikaci až do křižovatky ulice Věkošská a ulice V. J. Kašpara, kde bude stavba ukončena přepojením na stávající vodovodní řady. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 150 v celkové délce 489 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem a přepojení všech stávajících vodovodních řadů. V rámci stavby budou zrušeny všechny stávající armaturní šachty. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec

Stavbyvedoucí:

Vladimír Šubr: tel.: 602 125 356, e-mail: vladimir.subr@khp.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898