Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Probíhající stavby > Vodovod Stěžery, průtah obcí

Vodovod Stěžery, průtah obcí

Termín realizace:  2. 4. 2024 – 30. 11. 2024

Základní technické parametry:

Vodovodní řad je navržen z tvárné litiny DN 100 v délce 667 m.

Popis stavby:

V roce 2024 budou realizovány následující etapy výstavby:

1. etapa „ŘAD A“ - od křižovatky ulic Lipová a Zelená směrem ke komunikaci I. třídy. Stavbou bude dotčen dlážděný chodník a komunikace II. třídy č. 324. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 100 v délce 170 m.

8. etapa „ŘAD D“ - od křižovatky ulic Lipová a Zelená směrem na Hradec Králové. Stavbou bude dotčen chodník a komunikace III. třídy č. 32438. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 100 v délce 190 m.

2. etapa „ŘAD B“ - v prostoru točny autobusů. Stavbou bude dotčena soukromá zahrada a prostor točny autobusů. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 100 v délce 79 m.

5 ETAPA – ŘAD „B“ - od  nemovitosti č. p. 130 (křižovatka ulic Lipová a Zámecká) až před nemovitost č. p. 9, kde je stavba ukončena. Vodovodní řad je navržen z potrubí z tvárné litiny DN 100 v délce 228 m.

Během stavby budou naplánovány krátkodobé odstávky, které budou odběratelům oznámeny provozovatelem vodovodní sítě, společností Královéhradeckou provozní, a.s., a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o dodávce vody a dovádění odpadních vod.

Během stavby budou dodávky pitné vody zajištěny prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

 

Aktuální informace o stavbě:

8. etapa „ŘAD D“ - od křižovatky ulic Lipová a Zelená směrem na Hradec Králové v délce 190 m je dokončen.

2. etapa „ŘAD B“ - v prostoru točny autobusů v délce 79 m bude dokončen do 15. 6. 2024.

1. etapa „ŘAD A“ - od křižovatky ulic Lipová a Zelená směrem ke komunikaci I. třídy byl zahájen 3. 6. 2024.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

 

Zhotovitel:

VAK STAVBY spol. s r. o.

Sídlo: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

 

Stavbyvedoucí:

Ing. Monika Halamova: tel.: 732 706 256, e-mail:halamova@vakstavby.cz

 

 

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898