Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Probíhající stavby > Vodovod Třebechovice p. O., Čsl. Legií

Vodovod Třebechovice p. O., Čsl. Legií

Název stavby: Vodovod Třebechovice p/O., ul. Čsl. Legií (úsek Flessarova – Masarykovo náměstí)

Termín realizace:  3/2022 – 5/2022

Základní technické parametry:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího litinového vodovodu DN 200 mm umístěného v krajnici komunikace a chodníku za nový litinový vodovod DN 200 mm (řad 1) v délce 85,0 m mezi ul. Flessarova a Masarykovým náměstím. Dále dojde ke stavební úpravě stávajícího litinového vodovodu DN 100 mm umístěného příčně přes komunikaci a v chodníku za nový litinový vodovod DN 100 mm (řad 1-1) v délce 10,0 m na Masarykově náměstí.

Dodávka pitné vody pro dotčené nemovitosti bude řešena provizorním vodovodním řadem PE DN 100 mm, na který budou stávající domovní vodovodní přípojky přepojeny.

Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem, a to od kostela směrem na Masarykovo náměstí. V opačném směru bude doprava povolena pouze autobusovým linkám, vozidlům stavby a vozidlům IZS.

 

Aktuální informace o stavbě:

V současné době je staveniště předáno zhotoviteli. Stavba bude zahájena rozmístěním svislého dopravního značení v prostoru staveniště. Jelikož se jedná o bezvýkopovou technologii, realizace bude zahájena provedením výkopových prací v místech napojení stávajících domovních vodovodních přípojek na řad DN 200 mm. Pro dodávku pitné vody pro dotčené nemovitosti bude smontován provizorní vodovodní řad PE DN 100 mm. Dále bude na začátku a konci vyměňovaného úseku umístěno strojní vybavení pro bezvýkopovou technologii. Následně bude docházet k bourání stávajícího vodovodu a jeho průběžný odvoz ze staveniště a současně bude do stejné trasy zatlačováno potrubí nové (03-04/2022).

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Pavel Radoň, DiS.; tel.: 602 703 144; e-mail: pavel.radon@vakhk.cz

Zhotovitel:

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Vladimír Šubr; tel.: 602 125 356; e-mail: vladimir.subr@khp.cz

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898