Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Vodovod Vysoká nad Labem, obnova vodovodního řadu od č. p. 127 k č. p. 15

Vodovod Vysoká nad Labem, obnova vodovodního řadu od č. p. 127 k č. p. 15

Název stavby: Vodovod Vysoká nad Labem, obnova vodovodního řadu od č. p. 127 k č. p. 15

Termín realizace:  1. 9. 2019 – 30. 11. 2019

Základní technické parametry:

Vodovodní řad je navržen z PVC MONDIAL 110 x 3,3 mm v celkové délce 220 m.

Popis stavby:

Stavba řeší obnovu stávajícího vodovodního řadu v obci Vysoká nad Labem od č. p. 127 k č. p. 15. Trasa vodovodního řadu od č. p. 127 k č. p. 62 je navržena částečně v chodníku a zeleném pásu, u č. p. 62 uhýbá trasa doleva pod místní komunikaci, kde bude u č. p. 15 obnova vodovodního řadu ukončena přepojením na stávající vodovodní řad. Vodovodní řad je navržen z PVC MONDIAL 110 x 3,3 mm v celkové délce 220 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Během realizace stavby budou přilehlé nemovitosti zásobeny vodou prostřednictvím provizorního vodovodního řadu.

 Aktuální informace o stavbě:

Stavba připravena k zahájení.

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Melichar: tel.: 606 641 526, e-mail: miroslav.melichar@vakhk.cz

Zhotovitel:

MATEX HK s. r. o., Kladská 181 500 03 Hradec Králové

Stavbyvedoucí:

Petr Vacek: tel.: 602 102 402, e-mail: vacek@matex.org

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898