Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273
Probíhající stavby > Zlepšení tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti za vodojemem Králíky

Zlepšení tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti za vodojemem Králíky

Název stavby: Zlepšení tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti za vodojemem Králíky

 

Termín realizace: 1.8.2018 – 30. 9. 2019

 

Základní technické parametry:

SO 01 – rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 200 v délce 675 m ve stávající trase

SO 02 – ATS Králíky vodojem – doplnění technologie do stávající budovy

SO 03 – Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 v délce 334 m ve stávající trase je již dokončena

SO 04 – Výstavba nové ATS Králíky 2

SO 05 – přípojka elektro pro ATS Králíky 2

 

Popis stavby:

Stavba řeší zkapacitnění přívodních řadů a navýšení tlaků ve vodovodním řadu za vodojemem Králíky. Jedná se o zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu na DN 200 v délce 675 m a to v úseku mezi obcí Králíky a Novým Bydžovem Metličany, dále zkapacitnění vodovodního řadu na DN 150 v délce 334 m a to od křižovatky na Řehoty ve směru na Myštěves. Ve stávajícím objektu vodojemu bude instalována technologie automatické tlakové stanice, která posílí tlak na vodovodní síti ve směru na Myštěves i Janatov a Lodín. Dále dojde k výstavbě nové ATS v Králíkách u koupaliště, která bude navyšovat tlak i průtok v obcích Janatov a Lodín.

 

Aktuální informace o stavbě:

V současné době probíhají práce na zprovoznění technologické části ATS. Dále pak na propojení stávajících řadů u trafostanice ČEZ.

 

Kontaktní údaje:

Technický dozor investora: Ing. Petr Keindl: tel.: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel: VAK Stavby, spol. s.r.o. Výrobní 510, 503 41 Hradec Králové

Stavbyvedoucí: Ing. Monika Halamová: tel.: 732 706 256, e-mail: halamova@vakstavby.cz

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898