Probíhá načítání...

ZÁKAZNICKÁ LINKA
Zákaznická linka VAK841 11 12 13, 601 273 273

Ostatní stavby

Poskytování podkladů projektantům

Informace o trasách a parametrech stávajících vodovodů a kanalizací v majetku VAK HK, a.s. jsou k dispozici na pracovišti:
Královéhradecká provozní, a.s. oddělení technické dokumentace a GIS (v budově zákaznického centra KHP na adrese Hradec Králové, 500 03 Víta Nejedlého 893, tel.: 495 715 111). Pracovníci zde poskytují informace o trasách vodovodů a kanalizací na celém území provozovaném společností KHP. Jsou zde rovněž poskytovány podklady pro napojení vodovodních a kanalizačních přípojek a pro veškeré stavby (tzn. RD, areály podniků, inženýrských sítí, komunikací, bytových jednotek, opravy koryt toků, rekultivace apod.) v papírové i digitální formě.

Stanoviska k projektové dokumentaci ostatních staveb

Za společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vydávají stanoviska pro potřeby územního, stavebního nebo jiného řízení na základě žádosti pracovníci oddělení vodohospodářského rozvoje (v budově VAK HK na adrese Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03 Hradec Králové).
Žádost o stanovisko s kompletní dokumentací je možné předat prostřednictvím podatelny (p. Voláková) nebo přímo příslušnému pracovníkovi VAKu HK,a.s..

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898