Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

Ostatní stavby

Poskytování podkladů projektantům

Informace o trasách a parametrech stávajících vodovodů v majetku VAK HK jsou k dispozici na tomto pracovišti: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, oddělení vodohospodářského rozvoje (v budově zákaznického centra Královéhradecké provozní, a.s. na adrese Hradec Králové, 500 03 Víta Nejedlého 893). Pracovníci zde poskytují informace o trasách vodovodů na celém území provozovaném společností KHP. Jsou zde rovněž poskytovány podklady pro napojení vodovodních přípojek a pro veškeré stavby (tzn. RD, areály podniků, inženýrských sítí, komunikací, bytových jednotek, opravy koryt toků, rekultivace apod.) v papírové i digitální formě.

V současné době je možné získat tyto informace rovněž ze systému vyjadřovací služby, který je k dispozici na https://vyjadrovani.vakhk.cz


Stanoviska k projektové dokumentaci ostatních staveb

Za společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vydávají stanoviska pro potřeby územního, stavebního nebo jiného řízení na základě žádosti pracovníci oddělení vodohospodářského rozvoje (v budově zákaznického centra Královéhradecké provozní, a.s. na adrese Hradec Králové, 500 03 Víta Nejedlého 893).
 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci je třeba podat přes systém Vyjadřovací služby, který je k dispozici na tomto odkazu: https://vyjadrovani.vakhk.cz

 

 

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898