Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Úvodní strana > O společnosti > Úpravny vody > Ostatní úpravny vody

Úpravna vody Hájek - Mokré

Úpravna leží poblíž obce Mokré a upravuje vodu z vrtů Lt01, Lt02 a V1, které leží v jižní části prameniště Litá.

V surové vodě je mírně zvýšený nad povolený limit obsah železa. Proces úpravy probíhá dávkováním roztoku plynného chloru jako oxidačního činidla do surové vody vyčerpané z vrtů. Následuje tlaková filtrace na třech paralelně zapojených plně automatických filtrech. Na filtrační náplni dochází k odstraňování železa a manganu. Po filtraci je voda vedena do akumulační nádrže a odtud do rozvodné sítě.

Kapacita úpravny je 38 - 45 l/s, běžně však vyrábí kolem 20 l/s.

Úpravna vody Pamětník

Veřejný vodovod Pamětník má jediný zdroj podzemní surové vody.

Surová voda prochází zařízením na odstranění železa a manganu, kde je do vody dávkován směsný roztok alkalických a oxidačních reagencií (KMnO4, NaClO). Surová voda s nadávkovanými činidly protéká přes trubkový zdržný reaktor, kde dochází k promísení a proreagování vody. Voda je dále vedena na pískový filtr, kde filtrováním vody průtočným způsobem na pískovém filtru dochází k zachycení manganu a železa ve formě hydroxidů.

Následuje filtrace přes vrstvu granulovaného aktivního uhlí, která zajišťuje odstranění pesticidních látek, a filtrace přes textilní filtrační vložku pro případné zachycení jemných zbytkových částic úniku uhlí.

Posledním článkem technologické linky je hygienické zabezpečení pitné vody chlornanem sodným.

Technologické schéma úpravny vody Pamětník:

Úpravna vody Bohuslavice

Vodojem Bohuslavice slouží pro připojení vrtu LT 4, akumulaci vody a přerušení tlaku z přivaděče od Náchoda a pro dopravu vody do VDJ Kozince a do Českého Meziříčí.

Ve vodojemu probíhá chlorace vody z vrtu LT 4 dávkováním chlornanu sodného.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898