Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky

Technické standardy veřejných vodovodů

Technické standardy veřejného vodovodu je dokument vydaný za účelem zabezpečení jednotného technického konstrukčního řešení výstavby vodárenské infrastruktury v území regionální působnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové.
Jde o důležitý materiál určený těm, kteří se podílejí na výstavbě jako investoři a sami připravují výstavbu nové či obnovu stávající vodárenské infrastruktury. Má být vodítkem při projekčním řešení staveb, aby mohly být následně bez problémů předány Vaku HK.
Navržené materiály a řešení je nutné respektovat z důvodů jednotnosti u veškerých nových staveb, obnov, modernizací, rekonstrukcí a oprav v případě, že majetek je či bude ve vlastnictví Vaku HK. Pro stavby veřejných vodovodů Jiných investorů nejsou tyto standardy závazné, pokud je zřejmé, že VAK HK nebude jejich vlastníkem.

Struktura dokumentu:
A. Textová část
B. Výkresová část
C. Přílohy 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898