Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

Technické standardy veřejných vodovodů

Technické standardy veřejného vodovodu je dokument vydaný za účelem zabezpečení jednotného technického konstrukčního řešení výstavby vodárenské infrastruktury v území regionální působnosti akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové.
Jde o důležitý materiál určený těm, kteří se podílejí na výstavbě jako investoři a sami připravují výstavbu nové či obnovu stávající vodárenské infrastruktury. Má být vodítkem při projekčním řešení staveb, aby mohly být následně bez problémů předány Vaku HK.
Navržené materiály a řešení je nutné respektovat z důvodů jednotnosti u veškerých nových staveb, obnov, modernizací, rekonstrukcí a oprav v případě, že majetek je či bude ve vlastnictví Vaku HK. Pro stavby veřejných vodovodů Jiných investorů nejsou tyto standardy závazné, pokud je zřejmé, že VAK HK nebude jejich vlastníkem.

Struktura dokumentu:
A. Textová část
B. Výkresová část
C. Přílohy 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898