Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Úvodní strana > O společnosti > Média > Tiskové zprávy

Rekonstrukce kanalizace v Labské kotlině v Hradci Králové dokončena

Labská kotlina I. – rekonstrukce kanalizace 2015 - 2021

 

V červnu letošního roku byla úspěšně dokončena rozsáhlá a technicky i finančně náročná rekonstrukce kanalizačních řadů v Labské kotlině I.

Celá akce byla rozdělena do 7 etap, přičemž 1. etapa byla zahájena již v roce 2015.

Nutnost realizace takto rozsáhlé rekonstrukce vyvolal špatný technický stav kanalizačních stok, které byly v této části města vybudovány v 50. letech minulého století. Obnovovaly se stoky o velikosti DN 300 – DN 500.

Součástí nového kanalizačního řadu je přepojení všech stávajících kanalizačních stok a kanalizačních přípojek ze stávajících nemovitostí. Celkově bylo obnoveno 2 391 m potrubí. Investorem akce byla společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a celkové náklady akce činily 56 mil. Kč.

Rekonstrukce kanalizace v Labské kotlině v Hradci Králové dokončena
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898