Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > O společnosti > Úpravny vody > Úpravna vody Chlumec nad Cidlinou

Úprava vody Chlumec nad Cidlinou

Skupinový vodovod Chlumec nad Cidlinou využívá podzemní zdroj pitné surové vody Třesice – Písek, který se nachází  5,5 km severovýchodně od chlumecké úpravny.  

V surové vodě z prameniště Třesice - Písek jsou obsaženy koncentrace manganu a železa.

V přivaděči dochází pravděpodobně vlivem čerpání v surové vodě k procesu přirozené oxidace manganu, který má za následek, že cca 6 km dlouhý přivaděč funguje jako přirozená úpravna pitné vody na odstranění manganu. Důsledkem je velké snížení koncentrace manganu v surové vodě před úpravnou pitné vody v Chlumci nad Cidlinou – mnohdy až na nulové hodnoty.

Technologie úpravy spočívá na převedení zbytkového  manganu a železa oxidací chlorem na málo rozpustnou formu a následné separaci vysráženého manganu a železa na dvoustupňové pískové filtraci, která je složena ze čtyř samostatných tlakových filtrů. Filtrovaná voda je hygienicky zabezpečena chlorem.

Upravená voda je následně vedena do podzemního vodojemu Na Františku, zásobuje oblast okolo Chlumce nad Cidlinou.

Výkon úpravny je 35 l/s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898