Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Úvodní strana > O společnosti > Úpravny vody > Úpravna vody Hradec Králové

Úpravna vody Hradec Králové

Úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 1963, v roce 1991 byla doplněna ozonizace. Zdrojem surové vody je řeka Orlice.  Původně byl realizovaný výkon úpravny vody 300 l.s-1. Po vybudování vodního zdroje Litá a vodárenského soustavy Východní Čechy byl povolený odběr vody z řeky Orlice snížen na 150 l.s-1 a úpravna pitné vody Orlice se stala záložním vodárenským zdrojem pro případ sucha a nedostatku vody z podzemních zdrojů.

V roce 2010 byla úpravna vybavena technologií pro alkalizaci vody louhem sodným. V letech 2012 – 2014 byla provedena rekonstrukce a modernizace úpravny na výkon 150 l.s-1. Od roku 2015 je úpravna provozována jako plnohodnotný zdroj vody ve vodárenské soustavě Východní Čechy s přerušovaným provozem.

Surová voda, která je odebírána odběrným objektem přímo z řeky Orlice, vede se přes dvoje česle (hrubé a jemné) do jímky surové vody, odkud se čerpá do úpravny vody. Technologická část ÚV se skládá z předozonizace, po níž následuje dávkování koagulantu a případná alkalizace a dávkování polymerního flokulantu. První separační stupeň úpravy je koncipován jako dvoj-linka flokulace a flotace, druhý separační stupeň úpravy je filtrace na otevřených filtrech a ozonizace, za níž je zařazen sorpční stupeň tvořený tlakovými filtry s granulovaným aktivním uhlím. Úprava vody je zakončena dezinfekcí vody plynným Cl2 a čerpáním do vodojemů na Novém Hradci Králové.

Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstala beze změny, tj. 150 l/s a 3 000 000 m3/rok.

 

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898