Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Úvodní strana > O společnosti > Úpravny vody > Úpravna vody Kozince

Úpravna vody Kozince

Úpravna byla vybudována v rámci vodárenské soustavy na stejnojmenném vodojemu Kozince a upravuje vody z vrtů Lt1 a Lt6. V roce 2005 proběhla rekonstrukce, při níž byly instalovány filtry Culligan.

Ve vrtu Lt1 má surová voda zvýšený kolísající obsah železa. Úprava je založena na oxidaci pomocí chloru a následné tlakové filtraci na filtrech Culligan. Projektovaná kapacita úpravny z vrtu Lt1 je 33,3 l/s, povolené odebírané množství je průměrně 20 l/s.

Na VDJ Kozince je instalována i úprava vody vrtu Lt6. V surové vodě jsou mírně zvýšené koncentrace těkavých organických látek, jedná se o tetrachlorethen (PCE) a trichlorethen (TCE). Hodnoty jsou ustálené a od roku 2005 není pozorován jejich nárůst. Ve vodojemu Kozince jsou pro vodu z vrtu Lt6 vybudovány dvě aerační věže, kde dochází ke stripování těchto látek. Díky smísení s ostatními vrty a dlouhé trase do Hradce Králové, nejsou koncentrace TCE v síti měřitelné.

Kapacita úpravny z vrtu Lt 6 je 55 l/s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898