Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Úvodní strana > O společnosti > Úpravny vody > Úpravna vody Nový Bydžov

Úprava vody Nový Bydžov

Úpravna je součástí skupinového vodovodu Nový Bydžov, který je propojen s vodárenskou soustavou Východní Čechy.

V surové vodě z podzemního Prameniště I. a III. jsou obsaženy poměrně vysoké koncentrace železa a manganu. Technologie úpravny je dvoustupňová. První část – intenzifikace - je samostatný třípodlažní objekt. V prvním podlaží je armaturní prostor, ve druhém podlaží je místnost pro dávkování manganistanu draselného se dvěma nádržemi, ve třetím podlaží jsou flokulační nádrže a dva lamelové separátory s usazovacím prostorem. Předčištěná voda je vedena na první stupeň čištění, který tvoří 5 pískových tlakových filtrů, Filtrační náplň je křemenný písek o zrnitosti 1,0 – 1,6 mm a výška náplně je jeden metr. Následuje druhý stupeň úpravy tvořený čtyřmi tlakovými filtry, jejichž parametry jsou stejné jako u filtrů prvního stupně čištění.  Za druhým stupněm čištění je umístěna akumulační nádrž, odkud je voda čerpána do sítě.

Součástí úpravny je i sedimentační jímka pro odkalovací vodu z filtrů, kde železo a mangan sedimentují.

Kapacita úpravny je 14 l/s.

 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898