Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.
Úvodní strana > O společnosti > Vodárenská soustava VČ

Vodárenská soustava Východní Čechy

27. listopadu 1995 byl položen základní kámen projektu stavby „Vodárenské soustavy východní Čechy“. Projekt , který byl dokončen v roce 1999, propojil existující vodovody Náchodska , Hradecka, Pardubicka, Chrudimska, Novobydžovska, Přeloučska i další.

Vytvořená vodárenská soustava umožňuje

  • dokonalé využití současných zdrojů pitné vody.
  • zastupitelnost při haváriích.
  • možnost výběru nejkvalitnější vody v období dočasného zhoršení některého ze zdrojů.
  • vyrovnání trvalejších deficitů v bilancích potřeby vody v Hradci Králové a Pardubicích ekonomicky nejvhodnějším způsobem.  
  • bezkolizní event. pozdější napojení nového centrálního zdroje pitné vody-
  • distribuci kvalitní vody do deficitních oblastí v regionu Hradce Králové a Pardubic.

Hlavní podzemní zdroj pitné vody hradecké části soustavy se nachází v lokalitě hydrogeologického rajonu Podorlická křídová pánev, jímací území Litá. Jedná se o podzemní vodu čerpanou z 11 vrtů hlubokých až 150 m. Voda z Lité je dopravována přivaděčem dlouhým 23 km do Hradce Králové, akumulována ve vodojemech o kapacitě 48 820 m3 a odtud rozváděna ke spotřebiteli.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898