Probíhá načítání...

Zákaznická linka Královéhradecké provozní, a.s.
hlášení havárií, poruch, změny ve smlouvě, fakturace, přípojky
Informace o subjektu dle vyhl. č. 515/2020 Sb.

Zpravodaj INFOVAK

Zpravodaj pro akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Cílem tohoto zpravodaje je průběžně informovat akcionáře společnosti  o naší činnosti, o našich plánech v oblasti investiční výstavby a rozvoje. Nedílnou součástí budou také informace o kvalitě služeb našeho provozovatele a výklady některých ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48172898, DIČ: CZ48172898